ДОПУНА КЉУЧА ЗА ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА СШ

ПРВИ РАЗРЕД Питање 19. Признаје се ако је као уљез препознат „афоризамˮ. Питање 20. Признаје се ако је подвучено само Ој Лазаре ДРУГИ РАЗРЕД Питање 8. Поред „очевиˮ признаје се и…

ДОПУНЕ РЕШЕЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШЕСТИ РАЗРЕД 17. б) Може и „извине сеˮ СЕДМИ РАЗРЕД 8. Сви добијају бод на овом питању. 12. Признаје се и: „Кад смо чули звоно на вратима мало смо се…

ДОПУНЕ РЕШЕЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРВИ РАЗРЕД 20. Признаје се и „Девета симфонијаˮ, „Ода радостиˮ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 7. Признаје се и „специјалне реченицеˮ

Допуна решења за такмичење ученика основних школа на општинском нивоу – Књижевна олимпијада

СЕДМИ РАЗРЕД 2. Прихвата се и одговор мајка Биберчетова 6. Прихвата се и уколико је назив песме написан без наводника.Прихвата се и уколико је одговор на питање под г) женска…

Допуна решења за општински ниво такмичења ученика средњих школа Књижевна олимпијада

I РАЗРЕД19. може О Поетици II РАЗРЕД 12. може персонификација и алузија III РАЗРЕД 12. може и програмска песма14. признаје се и подвучени цео први стих IV РАЗРЕД 15. Лорелај…

Допуна решења за окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике OШ

7. разред 1. питање - признаје се и РАТАР3. питање - признаје се ако се поред стихова означених у решењима подвуче и последњи стих датог одломка12. питање - дескрипција/описивање/опис 8.…