Допуна решења за такмичење ученика основних школа на општинском нивоу – Књижевна олимпијада

СЕДМИ РАЗРЕД 2. Прихвата се и одговор мајка Биберчетова 6. Прихвата се и уколико је назив песме написан без наводника.Прихвата се и уколико је одговор на питање под г) женска…

Допуна решења за општински ниво такмичења ученика средњих школа Књижевна олимпијада

I РАЗРЕД19. може О Поетици II РАЗРЕД 12. може персонификација и алузија III РАЗРЕД 12. може и програмска песма14. признаје се и подвучени цео први стих IV РАЗРЕД 15. Лорелај…

Допуна решења за окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике OШ

7. разред 1. питање - признаје се и РАТАР3. питање - признаје се ако се поред стихова означених у решењима подвуче и последњи стих датог одломка12. питање - дескрипција/описивање/опис 8.…