За организаторе такмичења:

За републички ниво такмичења:

Информатори Друштва

Летопис Друштва

Разно