За организаторе такмичења:

Информатори Друштва

Летопис Друштва