Друштво за српски језик и књижевност основали су 1910. године Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић. Његовим радом, који је прекидан само за време ратова (1914-1919. и 1941-1946) руководили су председници Јован Скерлић, Павле Поповић, Александар Белић, Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Ђорђе Бајић, Слободан Марковић, Живојин Станојчић, Јован Деретић, Радоје Симић, Васо Милинчевић, Петар Пешут, Љубомир Поповић, Милорад Дешић, Душан Иванић, Вељко Брборић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић и Зона Мркаљ.

Сада је председник  Друштва Весна Ломпар, а заменик је Славко Петаковић.

Часопис Друштва Књижевност и језик у школи покренут је 1953, а први број је изашао 1954. године. Од 1956. године часопис носи данашњи назив (Књижевност и језик). Средњошколски часопис Свет речи (за српски језик и књижевност) излази од 1997. године.

Друштво има своју библиотеку која је намењена наставницима и професорима који се баве проучавањем и наставом српског језика и књижевности и тако доприноси истраживачкој и стваралачкој настави српског језика и књижевности.

Значајан је податак да је Друштво један од организатора традиционалног Републичког зимског семинара наставника српског језика и књижевности у основним и средњим школама (до сада су одржана 64 семинара).

Од 1990. године одржавају се такмичења (школско, општинско, окружно и републичко) из српског језика и језичке културе, као и такмичења из књижевности ученика средњих школа Србије, такмичења литерарних дружина и секција основних и средњих школа Србије и такмичења лингвистичких секција основних и средњих школа Србије.