Допуне решења за окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за средње школе (ажурирано)

ПРВИ РАЗРЕД

3. питање

Слово љубве, књижевна врста: признаје се и слово

6. питање

Признаје се Илијада је најстарије дело грчке/хеленске/античке књижевности

19. питање под а

Признаје се и ако је прецртано или Вук Бранковић или Срђа Злопоглеђа

ДРУГИ РАЗРЕД

6. питање

Два или три тачна- један бод

8. питање

Тачан одговор за захтев у којем се тражи врста риме је слободна рима

11. питање

Признаје се и Радивоје

12. питање

Пет или шест тачно распоређених – један бод.

13. питање

Пример под а) се не узима у обзир. Признаје се један бод, уколико су тачно решени примери под б), в), г).

ТРЕЋИ РАЗРЕД

11. питање

Признаје се уколико ученик има два или три тачно спојена пара.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

15. питање

Признају се сви одговори у којима је један од два заокружена одговора под г).