ДОПУНА КЉУЧА ЗА ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА СШ

ПРВИ РАЗРЕД

Питање 19.

Признаје се ако је као уљез препознат „афоризамˮ.

Питање 20.

Признаје се ако је подвучено само Ој Лазаре

ДРУГИ РАЗРЕД

Питање 8.

Поред „очевиˮ признаје се и „родитељиˮ

Питање 18.

Признаје се и Житије и Биографија