Основана Подружница за општине Панчево, Ковачица и Опово у Јужнобанатском округу

Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за општине Панчево, Ковачица и Опово у Јужнобанатском округу је обновила свој рад, са жељом да се успостави боља сарадња и комуникација између професора српског језика и књижевности у Јужнобанатском округу, утиче на побољшање образовно-васпитног процеса и развијање љубави према језику и књижевности код ученика.

Циљеви и задаци Подружнице су:

  • истраживање и изучавање општих и посебних питања о српском језику и књижевности, као и наставе тог предмета у свим врстама школа у којима се предаје;
  • стручно и методичко усавршавање наставних кадрова у Јужнобанатском округу, у поменутим општинама;
  • подстицање на рад наставника и њихов професионални развитак;
  • унапређивање образовно-васпитног процеса и неговање љубави према језику и књижевности код ученика основних и средњих школа у Јужнобанатском округу;
  • популарисање резултата науке и наставе српског језика и књижевности у Јужнобанатском округу;
  • упућивање чланова Подружнице на научну, стручну и методичку литературу из области језика и књижевности;
  • успостављање сарадње са Друштвом за српски језик и књижевност Србије, Школском управом Зрењанин, Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ у Панчеву, Градском библиотеком Панчево и њеним огранцима, као и са другим значајним институцијама и асоцијацијама у области науке, просвете и културе у циљу унапређивања језичке и књижевне културе.

Раду струковног удружења прикључило се до сада 70 наставника са територије општина Панчево, Ковачица и Опово.

  1. Марија Поповић (ОШ „Бранко Радичевић“, Панчево), председник подружнице;
  2. Драгомир Бурнаћ (ОШ „Мирослав Антић Мика“, Панчево), секретар и заменик председника до следећег састанка Подружнице.

Координатори за књижевност и језик за основне и средње школе биће именовани на следећем састанку Подружнице.

Регистровање Подружнице спровешћемо од септембра тј. почетка нове школске године.