Спискови пласираних ученика на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе 2022. (ажурирано)

Након прегледања пристиглих тестова ученика са окружних такмичења, Ревизиона комисија је признала све што је у корист ученика, а није у нескладу са решењима задатака. Код ученика којима је Комисија додала или одузела бодове, бодови су означени жутом бојом.

Рад Ревизионе комисије је био отежан, јер су поједини окрузи слали недешифроване тестове, те вас молимо да тестове шаљете у складу са Правилником.

За све грешке у списковима, пишите на мејл Друштва.