Предавања и радионице са 54. Републичког зимског семинара 2013.

 • Душка Киликовац: О тротачки (преузми)
 • Ана Пејић, Данијела Вујисић, Ненад Гугл и Милан Шиповац: Предлог образовних стандарда за предмет Српски језик и књижевност (преузми)
 • Драгослава Жутић: Усмена и ауторска Бајка (преузми)
 • Биљана Мичић: Човек који је јео смрт (преузми)
 • Вишња Минчев и Милијана Добросављевић: Могућност примене корелације у настави књижевности – билингвални огледни час (преузми)
 • Јасмина Пивнички: КАЛИГРАФИЈА – НАЧИН ЧУВАЊА ЋИРИЛИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ КРОЗ КУЛТУРУ ИЗРАЖАВАЊА (преузми)

Предавања и радионице са 53. Републичког зимског семинара:

 • Зона Мркаљ: Стандарди ученичких постигнућа у областима Читање и Књижевност (преузми)
 • Владислава Гордић Петковић: Српски роман у 2011. (преузми)
 • Наташа Станојковић: Инклузивни приступ настави српског језика и књижевности (преузми)
 • Ана Пејић: Критеријумски тест за српски језик (преузми)
 • Оливера Радуловић: У контексту српског романа 20. века – Браћа Карамазови (преузми)
 • Душица Мињовић: Проучавање народних балада у основној школи (преузми)