Предавања и радионице са 54. Републичког зимског семинара 2013.

  • Душка Киликовац: О тротачки (преузми)
  • Ана Пејић, Данијела Вујисић, Ненад Гугл и Милан Шиповац: Предлог образовних стандарда за предмет Српски језик и књижевност (преузми)
  • Драгослава Жутић: Усмена и ауторска Бајка (преузми)
  • Биљана Мичић: Човек који је јео смрт (преузми)
  • Вишња Минчев и Милијана Добросављевић: Могућност примене корелације у настави књижевности – билингвални огледни час (преузми)
  • Јасмина Пивнички: КАЛИГРАФИЈА – НАЧИН ЧУВАЊА ЋИРИЛИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ КРОЗ КУЛТУРУ ИЗРАЖАВАЊА (преузми)