Предавања и радионице са 53. Републичког зимског семинара:

  • Зона Мркаљ: Стандарди ученичких постигнућа у областима Читање и Књижевност (преузми)
  • Владислава Гордић Петковић: Српски роман у 2011. (преузми)
  • Наташа Станојковић: Инклузивни приступ настави српског језика и књижевности (преузми)
  • Ана Пејић: Критеријумски тест за српски језик (преузми)
  • Оливера Радуловић: У контексту српског романа 20. века – Браћа Карамазови (преузми)
  • Душица Мињовић: Проучавање народних балада у основној школи (преузми)