Снежана Милинковић

Снежана Милинковић: Преображаји новеле

Библиотека Књижевност и језик - књига 25

ISBN: 978-86-84885-29-8

Новела од В. Врчевића до С. Матавуља и италијанска новелистичка традиција. Радећи на уистину великом корпусу текстова (италијанска новела и њено теоријско осмишљавање током пет векова, као и дела В.…

Детаљније