Милош Ковачевић

Милош Ковачевић: Огледи из српске синтаксе

Библиотека Књижевност и језик - књига 31

ISBN: 978-86-84885-36-6

Неки се радови баве синтаксичким питањима која су често „претресана“ у досадашњим научним и граматичким анализама. У радовима из ове књиге на та се питања, међутим, дају сасвим нови одговори,…

Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Детаљније