Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Милош Ковачевић: Огледи из српске синтаксе

Библиотека Књижевност и језик - књига 31

ISBN: 978-86-84885-36-6

О књизи

Неки се радови баве синтаксичким питањима која су често „претресана“ у досадашњим научним и граматичким анализама. У радовима из ове књиге на та се питања, међутим, дају сасвим нови одговори, који најчешће у потпуности оповргавају нека од готово општеприхваћених научних србистичких и славистичких мишљења. Тако се у радовима о глаголским облицима показује и доказује да се у савременом српском језику футур други за будуће модалне епистемичке радње у одређеним лексичко-синтаксичким условима може употријебити и у простој реченици, као и да футур други од имперфективних глагола може бити у одређеним синтаксичко-семантичким условима синониман футуру првом. Такође се доказује да у одређеним контекстима и перфективни презент може бити синониман футуру првом. Ова књига ће, сигурни смо, прије свега због великог броја потпуно нових рјешења, бити и потребна и изазовна како лингвистима, професорима и студентима српскога језика и лингвистике, тако и свим докторантима из лингвистике, посебно онима које занимају синтаксичко-семантичке теме и дилеме.