Рангирање за 7. и 8. разред на општинском нивоу такмичења Књижевна олимпијада

I место 15, 16, 17, 18, 19, 20 II место 13, 14 III место 10, 11, 12   Дипломе добијају сви ученици који су освојили једно од прва три места.