Распоред активности на 65. Републичком зимском семинару по салама

Сала хероја // 65.РЗС

Субота, 10. фебруар 2024.

ВремеПленум
9.30–10.00Отварање Семинара
10.00–10.45О форензичкој лингвистици (проф. др Зорка Кашић)
11.00–11.45Српски књижевни мартирологијум (проф. др Ранко Поповић)
12.00–12.45Вода у српској народној религији и традицији и у дијалекатским речницима – између животворног и уништитељског (проф. др Софија Милорадовић)
13.00–13.30Представљање Зборника Научно дело и наслеђе професора др Милије Николића (проф. др Вељко Брборић) и додела награда за најбољу методичку припрему
13.30–14.00Додела награда

Недеља, 11. фебруар 2024.

ВремеПленум
10.00–10.45Савремени наставни системи и наставни приступи проучавању књижевности (проф. др Зона Мркаљ)
11.00–11.45Реформа ћирилице од Доситеја до Вука (проф. др Александар Милановић)
12.00–12.45Рефлекси косовске легенде у српском роману (проф. др Оливера Радуловић)
13.00–13.45Разговор с писцем (са Љубивојем Ршумовићем разговор води др Милица Кецојевић)

Сала 11 // 65.РЗС

Субота, 10. фебруар 2024.

ВремеРадионице
16.00–16.45Фразеологија у настави ‒ основне особине семантике фразеолошких јединица (др Катарина Беговић)
17.00–17.45Буди писмен (корелативни приступ настави правописа у основној школи (др Саша Чорболоковић)
18.00–18.45Другачији приступ настави књижевности – неколико примера из Швајцарске (др Јелена Ангеловски)

Недеља, 11. фебруар 2024.

ВремеРадионице и представљање активности Друштва
15.00–15.45Ватрене кочије су летеле попут муње: стилске фигуре у задацима са Књижевне олимпијаде (проблемски приступ) (др Ненад Крцић)
16.00–16.45Приступи изради ИОП 2 ‒ корисни примери из праксе (Весна Еленков и Јелена Влајковић)
17.00–17.45Нушић у функционалним стиловима (др Снежана Клепић)
18.00–19.00Представљање активности Друштва у 2023. години
– Представљање издавачке делатности
– Представљање резултата анкете о статусу наставника српског језика

Понедељак, 12. фебруар 2024.

ВремеПленум и радионице
10.00–10.45Разумеју ли се браћа: руски и српски у контакту (проф. др Биљана Марић)
11.00–11.45О школским писцима – речју и музиком (проф. др Мина Ђурић са студентима србистике)
12.00–12.45Формативно оцењивање уз помоћ исхода и дигиталне свеске (мр Весна Муратовић Дробац и Бранка Јеумовић)
13.00–13.45Комплексна настава српског језика и књижевности у хетерогеним одељењима основних и средњих школа (мср Гордана Павловић и др Ивана Ковачевић)

Сала 33 // 65.РЗС

Субота, 10. фебруар 2024.

16.00–16.45Књижевност и сликарство ‒ интермедијалност у настави (проф. др Драгана Вукићевић и др Наташа Станковић Шошо)
17.00–17.45Значај избора модела наставе при обради наставних јединица из области књижевности (Марија Јеверичић)
18.00–18.45Творба речи у настави српског језика у основној и средњој школи (др Биљана Никић)

Недеља, 11. фебруар 2024.

15.00–15.45Дизајнерско мишљење у настави српског језика и књижевности (др Јелена Павловић Јовановић)
16.00–16.45Епска поезија у савременом окружењу (Ана Кајловиц и Бојана Контић)
17.00–17.45Образовни дигитални алати у настави српског као нематерњег и српског као страног језика (мср Дамир Ишпановић)

Понедељак, 12. фебруар 2024.

12.00–12.45Изазови наставе на српском језику у Републици Хрватској (мр Наталија Копреница и Јадранка Радошевић)
13.00–13.45Српски као страни: одакле почети (мср Јована Дељанин)