ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Друштво за српски језик и књижевност Србије, бавећи се унапређивањем књижевне и језичке културе, спроводи такмичење из књижевности у изради најбољег школског писменог задатка. Уводећи ово такмичење у школе, Друштво је сматрало да такмичење треба да обухвати теме којима се обележавају годишњице и јубилеји значајних писаца и културних догађаја који ће својом актуелношћу подстицати развијање и богаћење изражајних могућности ученика. Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и слојевито проучавање књижевне уметности. Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.

Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке, које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији до 15. децембра текуће године.

Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

  1. Бриткост Нушићевог пера (поводом 160 година од Нушићевој рођења)
  2. Лирски јунак поезије Бранка Радичевића (поводом 200 година од Бранковог рођења)
  3. Оригинално књижевно стваралаштво Вука Стефановића Караџића (поводом 160 година од Вукове смрти)
  4. Књижевне критике Јована Скерлића у свом и нашем времену (поводом 110 година од смрти Јована Скерлића)
  5. Фолклорни елементи у одабраном опусу Момчила Настасијевића (поводом 140 година од рођења писца)
  6. Војислав Илић и ново доба српске поезије (поводом 130 година од смрти В. Илића)

Адреса Друштва:
Филолошки факултет
Друштво за српски језик и књижевност Србије
(за такмичење ученика средњих школа из књижевности)
Студентски трг 3
11000 Београд