Надлежни нису одговорили на нашу Иницијативу

Поштоване колегинице и колеге, потписници Иницијативе за заустављање урушавања образовног система, чланови стручних друштава која су подржала Иницијативу,

Обавештавамо вас да смо у складу са ранијом најавом текст Иницијативе, уз 104944 одштампана потписа и у име Друштва за српски језик и књижевност Србије, Савеза учитеља Републике Србије, Славистичког друштва, Српског географског друштва, Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, Друштва историчара рашког округа, Актива педагошких саветника Србије, Удружења наставника музичке културе, Друштва школских библиотекара, Националне асоцијације родитеља и наставника Србије, Момо – интердисциплинарног центра, Фондације „Образовање за Србију”, Фондације „Евро за знање”, Креативног менторства, Београдске отворене школе и Нове искре, уз пропратна писма, адресирана на предеседника Народне скупштине Републике Србије, Владимира Орлића, и министра просвете Републике Србије, Бранка Ружића, предали у писарници надлежних установа 15. маја 2023. године.

У писмима је тражено да председник Народне скупштине упозна народне посланике са садржајем Иницијативе и закаже седницу Скупштине на којој би се она разматрала, и да ресорни министар обавести председницу и чланове Владе о садржају Иницијативе, уз молбу да је на наредној седници Владе узму у разматрање. У писмима смо навели да у року од седам дана очекујемо одговоре од господина Орлића и господина Ружића – да ли су поступили у складу са нашом молбом, да ли су председница и чланови Народне скупштине и Владе Републике Србије упознати са нашим захтевом и шта ће конкретно предузети у вези са њима.

Будући да се у предвиђеном року ни господин Орлић ни господин Ружић нису удостојили да одговоре на наша писма, такав гест тумачимо као израз њиховог уверења да ставовима свих који су подржали Иницијативу, међу којима је више хиљада наших колега који најнепосредније учествују у васпитно-образовном процесу, не треба придавати значај – што сматрамо недопустивим.

Из тога произилази и наш закључак да господин Орлић и господин Ружић надаље преузимају сву одговорност за (не)чињење у вези са овим питањем од националног интереса, док ћемо ми истрајати на нашим захтевима покрећући различите протестне и друге активности у борби за унапређење урушеног васпитно-образовног система.

Председник Друштва за српски језик и књижевност Србије
Проф. др Весна Ломпар

Заменик председника Друштва за српски језик и књижевност Србије
Проф. др Славко Петаковић