ПОВОДОМ ПОМЕРАЊА САТНИЦЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

Прошле године, 5. априла 2022, поводом померања сатнице за такмичење,
објавили смо на свом сајту следеће обавештење:

Овим путем обавештавамо и све ученике, родитеље и сва остала друштва која
организују такмичења, да од следеће школске године Друштво за српски језик
и књижевност Србије неће померати ни датум, ни сатницу такмичења у односу
на Календар такмичења који буде усвојен у сарадњи са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја.

При томе остајемо и ове године.