Подршка колегама у борби против насиља

Друштво за српски језик и књижевност Србије даје пуну подршку активностима у борби против насиља у школама, што очекујемо да ће бити објављено и у медијима!