ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

Друштво за српски језик и књижевност Србије, бавећи се унапређивањем књижевне и језичке културе, спроводи такмичење из књижевности у изради најбољег школског писменог задатка. Уводећи ово такмичење у школе, Друштво је сматрало да такмичење треба да обухвати теме којима се обележавају годишњице и јубилеји значајних писаца и културних догађаја који ће својом актуелношћу подстицати развијање и богаћење изражајних могућности ученика. Циљ такмичења је усавршавање писмености и подстицај на свестраније и слојевито проучавање књижевне уметности. Такмичење из књижевности улази у групу оних такмичења која факултети вреднују на класификационим испитима.

Према Пропозицијама, ово такмичење није обавезно за све школе, нити за све разреде, ни за сва одељења у школи, па ни за све ученике у једном одељењу. Задаци се раде као други школски писмени задатак искључиво на утврђене теме, у свескама за писмене задатке, које професор прегледа, исправља, оцењује, образлаже оцену и потписује пуним именом и презименом. Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду. Стручни активи бирају два рада из школе и шаљу их Републичкој комисији до 15. децембра текуће године.

Ове године такмичење је посвећено обележавању следећих јубилеја: 130 година од рођења Милоша Црњанског, 140 година од рођења Симе Пандуровића, 140 година од рођења Францa Кафке, 150 година од рођења Радоја Домановића, 210 година од рођења Петра II Петровића Његоша, и 240 година од настанка Доситејевог дела „Писмо Харалампију”.

Такмичење обухвата израду другог школског писменог задатка на једну од следећих тема:

  1. Лутам још, витак, са сребрним луком – сећање на Милоша Црњанског
  2. Поезија Симе Пандуровића
  3. Човек у Кафкином Процесу
  4. Домановићева сатирична жаока
  5. „Нек се овај вијек горди над свијема вјековима, / он ће ера бити страшна људскијема кољенима”, Петар II Петровић Његош
  6. „Писмо Харалампију” (1783) – поруке нашем добу

Адреса Друштва:

Филолошки факултет
Друштво за српски језик и књижевност Србије
(за такмичење ученика средњих школа из књижевности)
Студентски трг 3
11000 Београд