ДОПУНЕ И ИСПРАВКЕ РЕШЕЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРВИ РАЗРЕД

1. Може и Српска девојка

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Може еп/епопеја/спев

12. Због грешке у кључу, сви ученици добијају бод на питање број 12, без обзира на то какав је одговор.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

12. Због грешке у кључу, сви ученици добијају бод на питање број 12, без обзира на то какав је одговор.

15. Бод се добија ако су тачни одговори под 1. и 2. (не узимати у обзир одговор под 3).