ДОПУНЕ РЕШЕЊА ЗА КЊИЖЕВНУ ОЛИМПИЈАДУ

ОПШТИНСКИ НИВО

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРВИ РАЗРЕД

11. Може само „Вук Караџић“

ДРУГИ РАЗРЕД

8. Може и „Кир Јања“

Може и „писар“

11. Може и „Леонора“

ТРЕЋИ РАЗРЕД

2. Може само „Гогољ“

12. Може

„Врх хриди црне

Трне“

17. Признаје се и „Теодора“

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

16. Може и „наизменична“