ИНИЦИЈАТИВА ЗА УВОЂЕЊЕ НАТПРЕДМЕТНОГ СТАТУСА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Поштоване колеге, Друштво за српски језик и књижевност Србије поднеће Министарству просвете ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УВОЂЕЊЕ НАТПРЕДМЕТНОГ СТАТУСА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.  Молимо вас да, уколико се слажете са изнетим захтевима, подржите својим потписом ову иницијативу.

Текст иницијативе:

На основу Декларације о неопходности повећања броја часова српског језика и књижевности у основним и средњим школама и Декларације о канону српске књижевности (које су донели филолози из свих релевантних научних и наставно-научних институција), Друштво за српски језик и књижевност Србије организовало је и округли сто са темом Натпредметни статус српског језика и књижевности. Циљ свих ових активности био је да се нађе најприхватљивије решење у вези са побољшањем статуса предмета Српски језик и књижевност.

Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије тражимо да у образовни систем на нивоима основношколског и средњошколског образовања уведе натпредметни статус Српског језика и књижевности.

Разлози за увођење натпредметног статуса имају националну и образовну основу:

  • матерњи језик представља темељ националног идентитета, елементарни је и најважнији посредник у изражавању духовног, интелектуалног и креативног потенцијала појединца и најприродније везиво у очувању јединства заједнице, одржавању колективног памћења и представе о културном наслеђу нације;
  • пракса је показала да се ниске или високе компетенције ученика везане за предмет српски језик и књижевност реципрочно одражавају на (не)способност овладавања градивом из других наставних и научних поља, то јест, ако ученици добро владају матерњим језиком, спремнији су и за учење осталих предмета.

Шта је потребно учинити да би предмет Српски језик и књижевност добио натпредметни статус:

  1. овај предмет не може бити скрајнут у корист било ког другог предмета, тј. његов статус и законски мора бити загарантован;
  2. мора имати већи број часова на свим нивоима образовања:
  • у 6, 7. и 8. разреду број часова са 4 треба повећати бар на 5 (преко повећања максималног недељног оптерећења ученика, тј. променом члана 59. Закона о основном образовању и васпитању);
  • у средњој школи треба увести најмање још један час (променом члана 28. Закона о средњем образовању);
  • повећање броја часова не сме се односити на повећање тренутне норме наставника Српског језика и књижевности (јер би се супротно поступање непосредно одразило на опадање квалитета наставе);
  • повећање укупног фонда часова подразумева отварање нових радних места за наставнике Српског језика и књижевности;
  • повећање фонда часова не подразумева проширење наставних програма.