Препорука за нове облике писмених задатака

Поштоване колеге и колегинице,

Сведоци смо да је последњих година квалитет писмених задатака у основним и средњим школама опао, те предлажемо да размислите о могућности да се поред теме из књижевности или слободне теме као теме за писмени задатак уведу и други облици писменог изражавања: приказ, расправа, тест са аргументацијом (есејски одговори), тест (повезивање граматике и књижевности), резиме и формирање кључних речи на основу понуђеног теста, реферат, молба, мотивационо писмо, радна биографија, извештај, интервју, репортажа. У прилогу можете видети стручни рад на ову тему, који су написали наставници Марија Запутил из Пожаревца и Саша Чорболоковић из Бора (рад „Писмени задатак у савременој настави српског језика и књижевности” објављен је у часопису Књижевност и језик број 1/2021). Наша намера је да се ради на побољшању писменог изражавања ученика и тако што ће се посебни облици састава подводити под писмени задатак, који и ученици и наставници посебно вреднују, самеравајући тако ученичка постигнућа.

Молимо Вас да се изјасните (потврдно или одрично) поводом овог предлога, а у зависности од исхода Анкете, тј. да ако сте за то да се писмени задаци допуне у тематском смислу, Друштво ће ову иницијативу званично проследити Заводу за унапређивања образовања и васпитања који је може или не мора одобрити.

Најлепше Вас молимо да се изјасните у вези са следећим предлогом.