Програм 65. Републичког зимског семинара

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

65. ТРАДИЦИОНАЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
УСПОСТАВЉАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ВЕЗА У РАЗЛИЧИТИМ МОДУЛИМА ПРЕДАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

10, 11. и 12. фебруар 2024. године

Субота, 10. фебруар 2024.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.00–09.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

09.30–10.00 Отварање Семинара

  • Поздравна реч председника Друштва (проф. др Весна Ломпар)
  • Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Ива Драшкић Вићановић)
  • Поздравна реч представника Министарства просвете Републике Србије

10.00–10.45 О форензичкој лингвистици (проф. др Зорка Кашић)

11.00–11.45 Српски књижевни мартирологијум (проф. др Ранко Поповић)

12.00–12.45 Вода у српској народној религији и традицији и у дијалекатским речницима – између животворног и уништитељског (проф. др Софија Милорадовић)

13.00–13.30 Представљање Зборника Научно дело и наслеђе професора др Милије Николића (проф. др Вељко Брборић) и додела награда за најбољу методичку припрему

13.30–14.00 Додела награда

  • Додела награда ученицима и наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа
  • Додела признања заслужним наставницима за 10 година такмичења из Књижевне олимпијаде

14.00–16.00 ПАУЗА

РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–16.45 Фразеологија у настави ‒ основне особине семантике фразеолошких јединица (др Катарина Беговић)
16.00–16.45 Књижевност и сликарство ‒ интермедијалност у настави (проф. др Драгана Вукићевић и др Наташа Станковић Шошо)


17.00–17.45 Буди писмен (корелативни приступ настави правописа у основној школи (др Саша Чорболоковић)
17.00–17.45 Значај избора модела наставе при обради наставних јединица из области књижевности (Марија Јеверичић)

18.00–18.45 Другачији приступ настави књижевности – неколико примера из Швајцарске (др Јелена Ангеловски)
18.00–18.45 Творба речи у настави српског језика у основној и средњој школи (др Биљана Никић)

Недеља, 11. фебруар 2024.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

10.00–10.45 Савремени наставни системи и наставни приступи проучавању књижевности (проф. др Зона Мркаљ)

11.00–11.45 Реформа ћирилице од Доситеја до Вука (проф. др Александар Милановић)

12.00–12.45 Рефлекси косовске легенде у српском роману (проф. др Оливера Радуловић)

13.00–13.45 Разговор с писцем (са Љубивојем Ршумовићем разговор води др Милица Кецојевић)

14.00–15.00 ПАУЗА

РАД У СЕКЦИЈАМА

15.00–15.45 Ватрене кочије су летеле попут муње: стилске фигуре у задацима са Књижевне олимпијаде (проблемски приступ) (др Ненад Крцић)
15.00–15.45 Дизајнерско мишљење у настави српског језика и књижевности (др Јелена Павловић Јовановић)

16.00–16.45 Приступи изради ИОП 2 ‒ корисни примери из праксе (Весна Еленков и Јелена Влајковић)
16.00–16.45 Епска поезија у савременом окружењу (Ана Кајловиц и Бојана Контић)

17.00–17.45 Нушић у функционалним стиловима (др Снежана Клепић)
17.00–17.45 Образовни дигитални алати у настави српског као нематерњег и српског као страног језика (мср Дамир Ишпановић)

18.00–19.00 Представљање активности Друштва у 2023. години

  • Представљање издавачке делатности
  • Представљање резултата анкете о статусу наставника српског језика

Понедељак, 12. фебруар 2024.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

10.00–10.45 Разумеју ли се браћа: руски и српски у контакту (проф. др Биљана Марић)

11.00–11.45 О школским писцима – речју и музиком (проф. др Мина Ђурић са студентима србистике)

РАД У СЕКЦИЈАМА

12.00–12.45 Формативно оцењивање уз помоћ исхода и дигиталне свеске (мр Весна Муратовић Дробац и Бранка Јеумовић)
12.00–12.45 Изазови наставе на српском језику у Републици Хрватској (мр Наталија Копреница и Јадранка Радошевић)

13.00–13.45 Комплексна настава српског језика и књижевности у хетерогеним одељењима основних и средњих школа (мср Гордана Павловић и др Ивана Ковачевић)
13.00–13.45 Српски као страни: одакле почети (мср Јована Дељанин)

14.00 Годишња изборна скупштина Друштва

НАПОМЕНА Управа Друштва задржава право измене програма.