Методичке припреме награђене на 61. РЗС

НАГРАДА „ПРОФ. ДР МИЛИЈА НИКОЛИЋ”

ПРВА НАГРАДА

  1. Владимир Б. Милојевић, XIV београдска гимназија, Београд Тема: Пројектна авлија
  2. Бојана Ракоњац, Основна школа „Ђорђе Симеоновић”, Подгорац Тема: Вук и седам падежа
  3. Марина Панић, Гимназија Краљево, Краљево Тема: Мој Милутине, све ће то народ позлатити
  4. Станка ел Рабади, Шабачка гимназија, Шабац Тема: Лексички односи и механизми – систематизација

ДРУГА НАГРАДА

  1. Марија Митровић, Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Брус Тема: Дечаци Павлове улице и ми
  2. Душанка Шупут Тричковић, Основна школа „Коста Стаменковић”, Српски Милетић Тема: Вест
  3. Верица Костић, Основна школа „Сретен Лазаревић”, Прилике Тема: „Чудесна справа” и модерно доба

ТРЕЋА НАГРАДА

  1. Оливера Урошев Палалић, Основна школа „Жарко Зрењанин”, Зрењанин Тема: „Поход на Мјесец”, Бранко Ћопић
  2. Весна Сеничић, Гимназија Краљево, Краљево Тема: Додирне тачке Шекспировог Хамлета и Гетеовог Фауста

Све првонаграђене припреме представљају најбоље примере предлога за реализацију наставних часова, у складу са захтевима нових програма наставе и учења. Подстичу ученичку креативност и самостални истраживачки рад. Указују на значај мотивисања ђака на стицање и развој језичких компетенција, увидом у информације експлицитно и имплицитно дате у садржајима часова

Посебна вредност ових методичких припрема огледа се у подстицању ученика на стваралачке активности и учење кроз креативну игру. Јасан опис наставних ситуација, уважавање унутарпредметних и међупредметних корелација, избор одговарајуће литературе, а пре свега, праћење начина остваривања исхода учења (спрам стандарда ученичких постигнућа) и увођење могућности коришћења електронских садржаја, били су одређујући показатељи које су међу пристиглим припремама најбоље.

О вредности прилога пристиглих на овогодишње такмичење говори и нешто већи број награђених, него што је то првобитно било назначено.