Програм 61. Републичког зимског семинара

Београд, Филолошки факултет
7, 8. и 9. фебруар 2020. године

Петак, 07. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

08.30–09.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала

09.30–10.00 Отварање Семинара

 • Поздравна реч председника Друштва (проф. др Зона Мркаљ)
 • Поздравна реч представника Филолошког факултета
 • Поздравна реч представника Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45 Генеза српске приповијетке (проф. др Душан Иванић)

10.45–11.30 Статус српског језика у Србији и изван Србије (образовни аспекти) (проф. др Вељко Брборић)

11.30–11.45 ПАУЗА

11.45–12.30 Ја заова од комшије, једем ноге кокошије (сватовске песме и обред) (проф. др Зоја Карановић)

12.30–13.00 Наставници – ствараоци (Власта Ценић)

13.00–13.45 Додела награда награђеним ученицима и признања наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема, признања

13.45–14.45 Културноуметнички програм: представа Српска Атина (школска драмска секција ОШ „Никола Тесла”, Раковица; наставник: Јасмина Сенић)

14.45–15.30 ПАУЗА

15.30–16.30 РАД У СЕКЦИЈАМА

16.30–17.30 РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Зашто се исказ започиње са ПА? (др Јован Чудомировић)
 2. Нађимо заједнички језик – предлог за приступ фразеологији у настави српског језика (др Стефана Пауновић Родић)
 3. О симболима у Злочину и казни Ф. М. Достојевског (др Ана Јаковљевић Радуновић)
 4. Формирање читалачког укуса (др Душица Мињовић)
 5. Пекићево стваралаштво у школским програмима (проф. др Оливера Радуловић)
 6. Стваралаштво А. П. Чехова као подстицај наставним иновацијама и компаратистици у основној и средњој школи (др Вукосава Живковић и мр Валентина Вукмировић Стефановић)
 7. Мапе ума, цртежи и графикони у настави српског језика – размена идеја (мр Маја Анђелковић Шугуљев)
 8. Пројектна настава и књижевно дело (Пројекат: Живот и обичаји нашега краја – настављачи Вуковог рада) (мср Верица Костић)
 9. Пројектна настава у четвртом разреду средње школе (мср Владимир Милојевић)
 10. Значај и будућност Филолошке гимназије у Београду – образовни аспекти (мср Драгана Ћећез Иљукић)
 11. Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића (Јована Димитријевић)
 12. Интерактивни тестови знања на часовима српског језика и књижевности (Марина Панић)
 13. Посебан приступ обради нове наставне јединице у програму шестог разреда Овај дечак се зове Пепо Крста (Ана Милуновић)

18.00–19.00 Литерарно вече писаца професора
Води: проф. др Михајло Пантић (слушаоница 11)

18.00–19.00 Књижевно вече просветних радника који пишу за децу
Води: Власта В. Ценић (слушаоница 33)

Субота, 08. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 Типови и значења независносложених реченица (проф. др Милош Ковачевић)

10.15–11.00 Шта нам говори Хазарски речник (Слободан Владушић)

11.00–11.15 ПАУЗА

11.15–12.00 Мотив уметничког дела у песништву Лазе Костића (проф. др Зорица Несторовић)

12.00–12.45 Оцењивање у настави српског језика и књижевности (мр Весна Муратовић)

12.45–13.30 Разговор с писцем (води проф. др Михајло Пантић)

13.30–14.15 Музички програм: Представљање албума групе Месо (проф. др Бошко Сувајџић)

14.15–15.00 ПАУЗА

15.00–16.00 РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00 РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Дијалошки приступ бароку, просветитељству и романтизму (култура изражавања: говор и глума; литерарно и калиграфско писање) (др Јасмина Пивнички)
 2. Школска библиотека – одраз општег квалитета рада школе (Данијела Ковачевић Микић)
 3. Актанцијални модел у наставном тумачењу драме (др Снежана Клепић и Александра Секулић)
 4. Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности (др Слободан Новокмет)
 5. Креативна настава правописа у основној школи (др Саша Чорболоковић)
 6. Контекстуализација СТЕМ учења и настава српског језика и књижевности (др Лидија Неранџић Чанда)
 7. Страни језици у делима српске књижевности у настави (доц. др Мина Ђурић)
 8. Стилске вредности глаголских облика у настави српског језика (мср Ненад Крцић)
 9. Фразеологија у настави српског језика и књижевности: могућности шире примене (мср Бојана Тодић Санковић)
 10. Периодизација у историји књижевних језика код Срба у средњошколској настави (мср Катарина Беговић)
 11. Тематска и пројектна настава у основној и средњој школи (Јасмина Станковић и мср Марија Запутил)
 12. Митске земље – о боговима, људима и уметности (пример пројектне наставе у гимназијама и средњим стручним школама)(Душан Благојевић)
 13. Тематски кругови у бароку, просветитељству и романтизму – новине у наставном програму (Мирјана Грдинић)

17.15–18.15 Промоција књиге проф. др Бојана Ђорђевића Племенита мисија или мука жива: српски књижевници као професори

17.15–18.15 Књижевно вече: Дело нобеловке Олге Токарчук
Воде: Растко Јевтовић и преводилац

Недеља, 09. фебруар 2020.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 Постигнућа ученика на завршном испиту из српског језика – анализа нетачних одговора из области Вештина читања и разумевање прочитаног (др Елизабета Каралић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)

10.15–11.00 Млади и србистика – средњошколски курсеви националних наука: програм, циљеви и организација рада ОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу (проф. др Александар Јовановић и проф. др Александар Милановић)

11.00–11.15 ПАУЗА

11.15–12.00 Слојеви лексике савременог српског језика (Рајна Драгићевић)

12.00–12.45 Српски роман у 2019. години

12.45–14.00 Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 61. РЗС

14.00 Годишња изборна скупштина Друштва