Првослав Радић

Првослав Радић: Творба речи и миксоглотија

Књижевност и језик - књига 54

ПРИЛОЗИ О СУФИКСАЦИЈИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ISBN: 978-86-84885-82-3

Ова књига представља наставак мог интересовања за стране утицаје у творби речи у српском и суседним јужнословенским језицима, односно за оне утицаје који су имали одраза на творбу речи у овим језичким системима. Књига већином представља скуп мојих радова из области суфиксације објављиваних у дужем периоду (в. Белешка о књизи). Радови су настајали превасходно у […]

Детаљније