Првослав Радић: Творба речи и миксоглотија

Књижевност и језик - књига 54

ПРИЛОЗИ О СУФИКСАЦИЈИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ISBN: 978-86-84885-82-3

О књизи

Ова књига представља наставак мог интересовања за стране утицаје у творби речи у српском и суседним јужнословенским језицима, односно за оне утицаје који су имали одраза на творбу речи у овим језичким системима. Књига већином представља скуп мојих радова из области суфиксације објављиваних у дужем периоду (в. Белешка о књизи). Радови су настајали превасходно у тежњи да се део суфиксног творбеног инвентара српског језика сагледа у, иначе, прилично сложеним процесима балканских међујезичких веза и односа, за ову прилику названих миксоглотијом.