Бранкица Чигоја

Бранкица Чигоја: Траговима српске језичке прошлости

Библиотека Књижевност и језик - књига 13

ISBN: 86-84885-13-9

…У овој књизи има прилога: о настанку и развитку српског књижевног (писаног, књишког) језика, о ћириличком писму, о терминима који означавају разне типове српског књижевног језика у прошлости, о Вуковим називима овог језика, о славенизмима, о правописним школама код Срба у прошлости, о једном топониму и једном патрониму, о графији, правопису и језику старих натписа […]

Детаљније