Бранкица Чигоја: Траговима српске језичке прошлости

Библиотека Књижевност и језик - књига 13

ISBN: 86-84885-13-9

О књизи

…У овој књизи има прилога: о настанку и развитку српског књижевног (писаног, књишког) језика, о ћириличком писму, о терминима који означавају разне типове српског књижевног језика у прошлости, о Вуковим називима овог језика, о славенизмима, о правописним школама код Срба у прошлости, о једном топониму и једном патрониму, о графији, правопису и језику старих натписа на камену (нпр. Темнићког, фрањевца Вите у манастиру Високи Дечани, затим Вигња Милошевића, натписа из Скопља, као и из Стоца у Херцеговини), о падежним наставцима у херцеговачко-крајишком дијалекту српског језика, о већем броју речи и њиховом значењу у језику фрањевачког писца Павла Папића, затим посебно о Љубомиру Стојановићу, Павлу Илићу и др.