Пријављивање је завршено. Достигнута је граница од 120 учесника.