Молимо Вас да формулар попуните ћирилицом, у складу са правописом српског језика.

Приговоре могу поднети само предметни професор такмичара или председник стручног већа школе из које такмичар долази.

Молимо Вас да унесете званичну имејл-адресу школе, коју ћемо моћи да проверимо на сајту школе или према јавно доступним подацима. На ову адресу ће стићи потврда да је приговор послат, као и одговор на послати приговор.