Зона Мркаљ: Наставно проучавање народних приповедака и предања

Библиотека Књижевност и језик - књига 29

ISBN: 978-86-84885-32-8

О књизи

Докторска дисертација Зоне Мркаљ ретка је књига у српској науци која задовољава две намене. Она је ваљан методички приручник који омогућује извођење наставног про­­цеса у складу са највишим стандардима методичке науке, али и научна моно­гра­­фија која компетентно промишља једну врло широку и проблематичну пре­дме­тну област у српској и европској фолклористици.

Сама тема монографије изискује вишегодишњи рад озбиљног тима стручњака и познавалаца обе ове области. На први поглед изузетно захтеван и готово несавладив задатак. Поставивши прецизно циљеве истраживања, методе и правце истраживања, као и план рада, Зона Мркаљ се храбро, упорно и систематски ухватила у коштац са овом великом темом.