Зоја Карановић: Небеска невеста

Библиотека Књижевност и језик - књига 35

ISBN: 978-86-84885-43-4

О књизи

Књига Зоје Карановић Небеска невеста монографског је карактера представља резултат дугогодишњих истраживањафолклористике и народне књижевности. Настајала је пуних двадесет и седам година те је плод истраживачке зрелости и стваралачке синтезе. Драгоцена је у научном смислу јер је прва целовита књига из ове области, која не само да изучава свадбене песме, праве реликвије наша усмене лирике, него је замишљена знатно шире, тако да прати генезу обичаја, указује на њихов обредни контекст, проналази прикривена значења, трансформације и рефлексе на ширем плану усменог стваралаштва.

Оливера Радуловић (из Уводне речи)