Вељко Брборић: Правопис и школа

Библиотека Књижевност и језик - књига 38

ISBN: 978-86-84885-49-6

О књизи

Ова књига представља избор […] радова објављених током последњих петнаест година у различитом публикацијама (часописима и тематским зборницима), који се тичу теоријских и методичких основа српског правописа и његове примене у настави. Рад под насловом Настава правописа у образовном систему Србије овде се први пут објављује.