Тихомир Брајовић: Облици модернизма.

Библиотека Књижевност и језик - књига

ISBN: 86-84885-07-4

О књизи

Није ли размишљање и писање о књижевном модернизму почетком XXI века, у време које се често означава као постмодерно или пак постисторијско, на известан начин неизбежно „архиварски“ окаснело и учењачки „безбедно“, нехотице или хотимично измакнуто од искушења бављења „живом“ проблематиком, која се једнако тиче онога који проучава и тумачи као и онога и оних који су изучавани и тумачени?