Српски језик кроз тестове 3

Библиотека Књижевност и језик - књига 50

ISBN: 978-86-84885-57-1

О књизи

Српски језик кроз тестове 3, као и претходне књиге – Српски језик кроз тестове (1998) и Српски језик кроз тестове 2 (2008) – објављује драгоцену језичку грађу са такмичења из српског језика и језичке културе ученика основних и средњих школа Србије.[…]

Обрадом 2650 такмичарских задатака са одржаних […] такмичења(од школске 2006/07. закључно са 2011/12. годином), методолошки уређених по областима и разредима и индексом на крају књиге, добило се читаво богатство у пракси проверене наставне грађе. Такмичарски материјал је презентиран у секвенцама (по разредима и областима) и потпуно прилагођен наставним програмима и захтевима редовне наставе[…]

Уз књигу Српски језик кроз тестове 3 добијате у посебној књизи и Српски језик кроз тестове 3: решења.

srpski jezik kroz testove 3 resenja