Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Оливера Радуловић: Речи са чистих усана

Библиотека Књижевност и језик - књига 16

ISBN: 978-86-84885-18-2

О књизи

Свесна да је за тумачење књижевности неопходно имати чврсто упориште у методологији проучавања књижевности, Оливера Радуловић је такво упориште потражила и нашла у откривању библијског подтекста у књижевним делима. Тај подтекст она тражи успостављањем интертекстуалних веза између дела које тумачи и Библије. Библија се тако овде види као „књига над књигама“ и представља исходиште свих књижевних дела која чине историју књижевности. Стога је њен основни оперативни метод компарација којом изналази не само интертекстуалне везе између књижевних дела и Библије већ и између књижевних дела различитих писаца која имају неко заједничко исходиште у Библији.

Из рецензије Павла Илића.