Невена Петровић и Оливера Станковић: Припремни задаци из књижевности – задаци за додатни рад ученика 7. и 8. разреда

ISBN: 978-86-84885-86-1

О књизи

Невена Петровић и Оливера Станковић су наставнице српског језика у ОШ „Бранислав Нушић” у Доњој Трнави код Ниша.

Ова књига задатака је настала из потребе да се помогне ученицима да се што боље припреме за такмичење из књижевности. Књига прати програм такмичења из књижевности по предложеном редоследу Друштва за српски језик и књижевност из Београда – по месецима. Обухваћена су сва књижевна дела из програма и књижевнотеоријски појмови. Дата су и решења задатака.

Задацима је обухваћен програм за такмичење ученика седмог и осмог разреда. На крају разреда су и додатна питања у вези са делима која нису у програму, али се налазе у читанкама, као и одломци из књижевних дела за ове разреде. Као литература у припреми књиге су коришћене читанке свих издавача, као и различите енциклопедије и приручна литература.

Ова књига би требало да помогне и наставницима српског језика приликом припреме ученика за такмичење, али се може користити и за увежбавање и проверу знања из књижевности уопште.

До скора је неписано правило било да се у основној школи инсистира на учењу и разумевања области језика, а да се озбиљнији приступ тумачења књижевности оставља средњој школи. Само такмичење Књижевна олимпијада поставило је нове захтеве пред ученике и наставнике основних и средњих школа и у многоме унапредило подучавање књижевности. Одатле се створила потреба за додатним материјалом који би ученике припремао за такмичење у познавању књижевности што је најпре учинила проф. др Зона Мркаљ својим приручником Колико познајеш књижевност дајући смернице и оквир питања за ученике основнх и средњих школа како би такмичење заживело, а пошто се такмичење током година успешно развијало, ова збирка представља прави одговор на питање како се успешно припремити за Књижевну олимпијаду.

У овој збирци задатака ауторке су из области уметности приступиле српском језику као предмету уметности речи освеживши наставу и доносећи много више простора за развој стваралаштва ученика и креативности у тумачењу и разумевању књижевнотеоријских појмова. Збирка је пример како се може избећи незанимљива и сувопарна анализа књижевнх текстова по устаљеним шаблонима вештим повезивањем најразноврснијих информација и међупредметних садржаја чинећи их пријемчивијим за ученике. Пажљиво састављена питања својом формулацијом помоћи ће сваком наставнику да методички унапреди приступ читању и разумевању прочитаног. Детаљном анализом текстова и књижевних дела у целини ауторке су одшкринуле врата занимљивој и функционалној настави и на известан начин створиле допуну
за многобројне читанке различитих издавача.

Светлана Медар
Извод из Речи рецезента