Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Нада Милошевић-Ђорђевић: Од бајке до изреке

Библиотека Књижевност и језик - књига 7

ISBN: 978-86-84885-10-6

О књизи

У XIX веку рађа се фолклористика као наука о материји којом се фолклор бави[…]. Настала у непосредној вези са науком о језику, фолклористика је добила своје место управо у тренутку када је наступила нова, компаративна ера у лингвистици откривањем језичког материјала санскрита, класичног језика индијских епова, његовог поређења са другим индоевропским језицима и уочавања њихових сличности.[…] Тако је и прва теорија о пореклу приповедака означена као „индоевропска“ да би истовремено добила назив „митолошка“,[…] захваљујући тумачењу браће Грим да су бајке остаци некадашњих митова[…]