Мирјана Стакић Савковић: Путујућа учионица

Књижевност и језик - књига 58

Од екскурзије до стручног путовања као стваралачке активности

ISBN: 978-86-84885-93-9

О књизи

Појмом стручно путовање као стваралачка активност у настави књижевности примарно се означава специфичан облик изванучионичке наставе која се изводи на предвиђеним локалитетима повезаним са оним наставним садржајима који су полазиште истраживачког рада и стваралачког продуковања учесника (наставника и ученика). Овакво одређење стручног путовања као стваралачке активности у настави књижевности засновано је у карактеристичним педагошко-методичким стратегијама и истраживачко-стваралачком приступу изванучионичком наставном раду.