Миодраг Павловић – Спреми се да говориш

Библиотека Књижевност и језик - књига 47

Издата 2014. године

ISBN: 978-86-84885-67-0

О књизи

„Нема сумње да највећи терет али и највећи изазов увођења ученика у свет лирске поезије припада учитељима. Учитељ ће бити у прилици да лирско дело ученицима представља на доживљајни начин, да их упознаје са водећим посебностима лирске песме, да именује основне појмове и садржаје који се везују за свет лирског дела и да садржај који је за ученике био део игре, изведе на пут којим ће се будући читаоци кретати до краја школoвања, читајући, доживљавајући и тумачећи песничке текстове најразличитијих поетских и естетских врста.”
Миодраг Павловић

Нека ти ова књига, уважени читаоче, буде од користи у формирању сопственог искуства. Нека те подстакне да истраживачки читаш, стваралачки доживљаваш и поуздано интерпретираш књижевно дело, у складу са сопственим могућностима, способностима, предзнањима и интересовањима. Нека те спреми за сусрет са уметничким делом/ животом на организован, систематичан, методички и методолошки осмишљен начин.
Нека се из ове књиге, посредством њеног даровитог аутора, „у збиљу и стварност пројектују делотворна сазнања о врлинама и вредностима”. О лепоти.
Веруј аутору Књиге. Ономе који одише племенитом духовношћу. Од њега се, у редовима који су пред тобом, о лепотама живота има шта сазнавати, а о књижевности поучити.