Милан Стакић: Морфо(но)лошке теме

Библиотека Књижевност и језик - књига 34

ISBN: 978-86-84885-42-7

О књизи

Морфо(но)лошке теме Милана Стакића је значајна лингвистичка књига која може користити у схватању одређених појава и са синхронијског и дијахронијског аспекта гледања. Аутор је у бројним својим радовима указао на недостатке појединих граматика, тј. на њихово тумачење датих појава водећи се искључиво научном апаратуром. […]Приказивач је свјестан да је пред собом имао значајну књигу српске ингвистике која ће језичком стручњаку бити од користи а обичномчитаоцу изузетно занимљива.

Из приказа Биљане С. Самарџић „Стакићеве морфонолошке и морфолошке теме“