Милан Алексић – БОГДАН ПОПОВИЋ И СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

Библиотека Књижевност и језик - књига 48

ISBN: 978-86-84885-68-7

О књизи

Тема студије Богдан Поповић и српска књижевност формулисана је довољно широко како би истраживање могло да обухвати све делатности великог српског књижевног теоретичара и критичара које имају важности
за проучавање српске књижевности. Са друге стране, тема је поставила и јасне границе пољу изучавања јер, својим усредсређивањем на заслуге за српску књижевност, не обухвата Поповићев опус у целини будући да
је он знатним делом посвећен и проучавању страних књижевности, на првом месту француске, потом енглеске, немачке, италијанске и америчке књижевности, као и уметничкој критици јер је Поповић писао и о ликовној уметности, примењеној уметности, музици, глуми и позоришту.