Летопис Друштва за српски језик и књижевност Србије

Летопис Друштва - Год. I Број 1

ISSN: 2560-3388

О књизи

Управа Друштва за српски језик и књижевност Републике Србије одлучила је да се ове, 2017. године, први пут штампа Летопис Друштва (за протеклу 2016. годину).

Потреба за оваквом књигом произашла је из многобројних активности које наше удружење обавља. Различита обавештења, одлуке, писма, извештаји, обраћања јавности… редовно се постављају на сајт Друштва, али се старе информације брзо замењују новима и често се забораве.

Како се људи који организују послове у Друштву бирају за мандатни период од две године, свако нов у том послу нађе се пред истим изазовом: како да се упути у захтеве посла и редослед поступања; које активности треба да организује и спроводи. Писани траг, забележен у Летопису, остаје као поуздани сведок времена у ком је настао.

Други значајан разлог за штампање Летописа је и потреба да се шире упознамо са радом подружница Друштва, те је у овој књизи први пут уприличено њихово представљање. Председницима подружница остављена је слобода да сами осмисле како ће укратко описати рад своје подружнице, да ли у виду извештаја, хронике или најаве активности, па су и прилози у том смислу разнородни.

Приредила Зона Мркаљ