Јован Деретић: Огледи о српској књижевности

Библиотека Књижевност и језик - књига 18

ISBN: 978-86-84885-20-5

О књизи

Док „ерудит и научник светског ранга Павле Поповић не проширује своје студије започете са Његошем на друге велике српске писце и не даје историју српске књижевности од 12. века до данас“, дотле је Јован Деретић – једино он – писац Историје српске књижевности. Иако се у књижевно-историјском методу, у начину разумевања књижевног феномена, у оценама појединих писаца и епоха они разликују, све те разлике, ни мале ни небитне, представљају, поред уобичајених промена које ствара динамичан лик књижевне мисли у великим временским распонима, само улог у једној дубокој мисији одржавања, разгранавања и трајања српског књижевног памћења. Као што је Павле Поповић наш највећи књижевни историчар прве половине двадесетог века, тако је Јован Деретић наш највећи књижевни историчар друге половине двадесетог века...

Мило Ломпар