Јелица Јокановић-Михајлов: Прозодија и говорна култура

Библиотека Књижевност и језик - књига 42

ISBN: 978-86-84885-55-7

О књизи

Књига Прозодија и говорна култура бави се двема областима које занимају многе чија је делатност везана за језичку културу и јавну реч. Она је намењена студентима филолозима, спикерима и новинарима, лек­торима у медијским кућама и професорима у школама – свима који су заинтересовани за неговање говорне културе и успешан језички наступ у јавности. Четири поглавља књиге доносе резултате истраживања у научној области којом се аутор бави више година и у оквиру које држи наставу на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на редовним, мастер и докторским студијама.