Јелица Јокановић-Михајлов: Акценат и интонација говора на радију и телевизији

Библиотека Књижевност и језик - књига 14

ISBN: 978-86-84885-17-5

О књизи

Књига Јелице Јокановић-Михајлов, Акценат и интонација говора на радију и телевизији, настала је као плод ауторкиног вишегодишњег бављења прозодијским системом српског књижевног језика. Основу књиге чини делимично измењен текст докторске дисертације одбрањене на Филолошком факултету у Београду, под насловом Прозодијски систем језика радија и телевизије београдског подручја. Осим тога, овоме је додата и исцрпна анализа језика медија уопште, која је створила претпоставке за изучавање тенденција у развоју акцента и интонације у говору радија и телевизије…

Весна Ломпар