Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Јасмина Јокић: Краљичке песме

Библиотека Књижевност и језик - књига 40

ISBN: 978-86-84885-53-3

О књизи

Ритуал и поезија.

Студија Краљичке песме (ритуал и поезија) делимично је прерађена верзија докторске дисертације Краљице и краљичке песме у контексту пролећних обредних опхода, која је 2009. године одбрањена на Филозофском факултету у Новом Саду… Предмет истраживања у овом раду су краљичке песме, које су се изводиле у оквиру истоименог пролећног обреда. У раду се полази од теоријских разматрања Никите Толстоја… Највећи део овог рада бити посвећен управо споменутом процесу превођења постојеће реалности на ниво система знакова (кодова), односно извршиће се структурно-семантичка анализа краљичког обреда.